KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE SI VYBERTE DÁREK ZDARMA

40 tipů jak připravit pro děti stezku nebo bojovku

40 tipů jak připravit dětem stezku nebo bojovku v přírodě

Prázdniny a hezké počasí lákají k aktivitám venku. Čas venku se dá trávit nejen koupáním, ale i hravým vzděláváním a přirozenému způsobu učení se novým věcem. Připravit dětem venkovní stezku je dar, díky kterému jim umožníte vstoupit do dobrodružství, které si pak budou mnohdy pamatovat až do dospělosti.

Přesně takto to máme i my. Rodiče nám každé léto na chalupě připravili stopovačku s úkoly a dodnes na to s bratrem rádi vzpomínáme. Těšili jsme se na ní každý rok, taky proto, že to byl čas, kdy si s námi rodiče tímto způsobem ještě hráli. Společného času bylo málo a toto byla skvělá příležitost pro celou rodinu. 

Navíc venkovní prostředí poskytuje inspiraci, učení a radost z objevování. Venkovní stezky nabízejí dětem vzácnou příležitost odpojit se od digitálního světa a propojit se s přírodou. Zbavit se obrazovek a virtuálního prostoru jim umožňuje získat nové perspektivy, vyrovnat se s přirozenými výzvami a objevovat skutečnou krásu světa kolem sebe. Stezky můžete připravovat na mnoho způsobů. 
 

Takže pojďte s námi a pootevřeme víko od studnice nápadů, jak takovou stezku udělat a co do ní vše lze zahrnout: 

 

 • 1) Bezpečnost je na prvním místě: Při přípravě stezky pro děti je nejdůležitější zabezpečit prostor tak, aby byl pro ně bezpečný. Odstraňte překážky, které by mohly způsobit úrazy, jako jsou ostré předměty nebo nebezpečné oblasti. Je dobré znát terén, ve kterém stezku plánujete.
 • 2) Vyznačte trasu (pokud nejdete stezku všichni pohromadě): Značení trasy je důležité, aby děti věděly, kudy se mají pohybovat. Použijte nátěry, šipky, provázky fáborky nebo jiné značky, které pomohou dětem orientovat se a udržet se na správné cestě.
 • 3) Interaktivní prvky: Přidejte na stezku různé interaktivní prvky, které budou děti bavit a zapojí je do aktivit. Může to být například hledání pokladu, hádanky, otázky nebo stopařské znaky, případně mix všeho pro různorodost stezky. 
 • 4) Přírodní prvky: Využijte přírodních prvků, které jsou ve vašem okolí. Můžete zařadit přírodní překážky, například klády nebo kameny, které děti budou muset překonat. Přidání poznávačky květin, rostlin, stromů také může přidat  další dobrodružný, ale zároveň poučný prvek.
 • 5) Vzdělávací prvky: Stezka může být skvělou příležitostí k nenásilnému vzdělávání dětí o přírodě. Přidejte informační tabule, které poskytnou zajímavé informace o místních rostlinách, zvířatech nebo geografii. Taková je již naše připravená stezka o lesních zvířatech s tajenkou.
 • 6)Tvořivost a umění: Zahrňte tvořivé prvky do stezky, které umožní dětem vyjádřit svou kreativitu. Můžete například umístit stanoviště, kde si děti mohou namalovat nebo vytvořit přírodní umělecká díla.
 • 7) Zábavné aktivity: Přidejte různé zábavné aktivity na trase, které budou děti bavit a zároveň je naučí o přírodě. To může zahrnovat hry, jako je kvíz o přírodě, stopování zvířat nebo rozpoznávání rostlin.
 • 8)Bezodpadová stezka: Použijte ekologický přístup při přípravě stezky tím, že minimalizujete množství odpadu. Používejte recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné materiály a přemýšlejte o tom, jak minimalizovat zátěž na životní prostředí. Případně po sobě nezapomeňte stezku uklidit, posbírat fáborky a jiný použitý materiál. 
 • 9) Bezpečnostní pravidla: Ujistěte se, že děti jsou obeznámeny s bezpečnostními pravidly a doporučeními, které se týkají chování na stezce. Vysvětlete jim, jak se vyhýbat nebezpečným situacím a jak zacházet s přírodou ohleduplně.
 • 10) Udržování a údržba: Pokud stezku připravujete na delší časový úsek, ne pouze na jeden den, pravidelně ji udržujte a kontrolujte, aby zůstala v dobrém stavu. Opravte poškozené značení, odstraňte překážky a udržujte interaktivní prvky v pořádku.
 • 11) Orientační prvky: Zařaďte do stezky orientační prvky, jako jsou kompasové body nebo mapy. Tím podpoříte u dětí schopnost orientace a navigace v prostředí.
 • 12) Hmatové prvky: Přidejte do stezky prvky, které podporují smysl hmatu. Můžete umístit různé textury, jako je hladký kámen, drsná kůra nebo měkký mech, které děti mohou prozkoumávat dotykem třeba se zavázanýma očima.
 • 13) Vodní prvky: Pokud je k dispozici vodní zdroj, jako je potok nebo jezero, zařaďte do stezky aktivity spojené s vodou. To může zahrnovat hledání vodních živočichů, stavění přírodních přehrad nebo zkoumání vodních rostlin. Skvělé je třeba pozorovat pulce a zmínit životní cyklus žab. 
 • 14) Zvukové prvky: Vytvořte zvukové stanoviště na stezce, kde si děti mohou vyzkoušet různé zvuky přírody, jako je napodobování ptáků, bubnování na dřevo nebo šustění listí.
 • 15) Noční stezka: Pokud je možné, uspořádejte noční stezku, kde děti mohou objevovat přírodu za šera. Přidejte do stezky světelné prvky, jako jsou svíčky, lucerny nebo světelné značky, které budou děti provázet. Můžete stezku udělat i strašidelnou. To se hodí obzvláště na Halloween, kdy takto můžete připravit Halloweenskou stezku. 
 • 16) Povídání a příběhy: Na různých místech na stezce vyprávějte dětem příběhy nebo pohádky spojené s přírodou. To ještě více oživí jejich zážitek a zapojí jejich fantazii. Oblíbené jsou nejen stezky, ale také bojovky s dalšími prvky. Děti hodně táhnou pohádkové bytosti nebo skřítci. Jednu již připravenou pohádkovou bojovku s příběhem a mnoha úkoly o přírodě můžete vyzkoušet i u nás ve Ztracené kouzlené hůlce skřítka Lesánka. 
 • 17) Ochutnávky: Pokud je to bezpečné a vhodné, zařaďte do stezky možnost ochutnávání různých rostlin, ovoce nebo bylin. Poučte děti o bezpečných a jedlých rostlinách a nechte je ochutnat nové chutě.
 • 18) Fotografická výzva: Dejte dětem na stezce fotografické úkoly, kde mají najít určité přírodní prvky a vyfotografovat je. To podporuje jejich pozorovací dovednosti a umožní jim zachytit krásu okolního prostředí.
 • 19) Biologický průzkum: Vyzvěte děti, aby se staly malými biology a zkoumaly živočichy a rostliny na stezce. Připravte lupu, průzkumné sady a pozorovací deník, do kterého si budou zapisovat své pozorování.
 • 20) Přírodní herci: Připravte překvapení na trase v podobě "přírodních herců" - lidí, kteří se maskují jako zvířata nebo rostliny, případně jako pohádkové postavy. Bude to zábavné zpestření zejména pro menší děti.
 • 21) Stavění přírodních úkrytů: Přidejte na stezku úkoly, ve kterých si děti mohou postavit přírodní úkryty nebo přístřešky. To rozvíjí jejich dovednosti přežití v přírodě a kreativitu a naučí se využívat přírodní materiál v okolí. 
 • 22) Pohybové stanoviště: Zařaďte na stezce různá pohybová stanoviště, jako jsou branky, překážky nebo cvičení pro rovnováhu. To posiluje fyzickou kondici dětí a přináší do stezky prvky her a soutěží.
 • 23) Přírodní stopování: Umístěte různé stopy zvířat na stezku a vyzvěte děti, aby je identifikovaly. Tím rozvíjíte jejich pozorovací schopnosti a znalosti o zvířatech. S tímto úkolem vám může dobře pomoci naše stezka ZVÍŘATA V ZIMĚ (hodí se ale jen na zimní období nebo na konce podzimu)
 • 24) Minikomunita: Vytvořte na stezce miniaturní "komunitu" pro hmyz, například umístěním hmyzích domků, květinových luk nebo vodního zdroje pro vodní živočichy. Tím podporujete ekologickou výchovu a děti se mohou učit o biodiverzitě.
 • 25) Stopy a stopařské znaky: Naučte děti, jak vytvářet stopařské odlitky nebo umísťujte takové stopy na stezce, které budou vést ke skrytým objektům nebo stanovištím. To podporuje jejich dovednosti orientace a logického myšlení.
 • 26) Geocaching: Zorganizujte geocachingovou aktivitu na stezce, kde budou děti hledat ukryté poklady pomocí GPS nebo indicií. To je skvělý způsob, jak rozvíjet jejich dovednosti v orientaci a odhalování tajemství. Můžete do své stezky zapojit třeba nějakou již existující kešku v okolí nebo vytvořit svou vlastní. 
 • 27) Přírodní hudební nástroje: Na stezce umístěte přírodní hudební nástroje, jako jsou dřevěné xylofony nebo bubny z větví. Děti se tak mohou samy pokusit vytvořit hudbu ze zvuků přírody.
 • 28) Dočasné umělecké dílo: Vytvořte na stezce stanoviště, kde si děti mohou vytvořit dočasné umělecké dílo z přírodních materiálů, jako jsou kamínky, větve, šišky nebo listí. To podporuje jejich kreativitu a umělecký projev.
 • 29) Vědecké experimenty: Zařaďte na stezku jednoduché vědecké experimenty, které děti mohou provést, například zkoumání vody, předmětů, které plavou nebo se potopí, případně různé životní cykly rostlin a plodů. To podporuje jejich zájem o vědu a objevování.
 • 30) Přírodní puzzle nebo skládačky: Vytvořte na stezce různé přírodní puzzle nebo skládačky, kde si děti musí složit obrázek nebo obrazec pomocí nalezených přírodních prvků, jako jsou kameny, větve nebo listy. To rozvíjí jejich pozorovací a logické schopnosti, představivost a kreativitu. 
 • 31) Přírodní kvízy: Vytvořte na stezce kvízové stanoviště, kde děti musí odpovědět na otázky týkající se přírody. Připravte si otázky o rostlinách, zvířatech, geografii nebo ekosystémech a nechte děti své znalosti otestovat. Tyto kvízové karty můžete na cestě schovávat chvilku předtím, než tudy projde dítě, nebo vytvořit vědomostní stezku s jednotlivými úkoly. Inspiraci najdete v našich HLEDACÍCH KARTÁCH PŘÍRODA nebo VESMÍR
 • 32) Mapování terénu: Předveďte dětem základy mapování terénu a poskytněte jim jednoduché mapy, které jim pomohou orientovat se na stezce. To rozvíjí jejich prostorové myšlení a dovednosti v čtení map.
 • 33) Práce s přírodními materiály: Umožněte dětem pracovat s přírodními materiály, jako jsou hlína, písek, listí nebo větve. Mohou si například vytvořit přírodní sošky, malby nebo koláže.
 • 34) Stop-motion animace: Dejte dětem na stezce jednoduché nástroje pro vytváření stop-motion animací, jako jsou plastelína nebo větvičky. Nechte je vytvořit krátký animovaný film s přírodním tématem.
 • 35) Vědomá meditace: Vytvořte na stezce místo pro vědomou meditaci nebo relaxaci. Můžete umístit podložku nebo deku na zem a děti povzbudit, aby se na chvíli zastavily, zavřely oči a soustředily se na své dýchání a přítomný okamžik.
 • 36) Fotografický lov: Vyzvěte děti, aby na stezce hledaly specifické přírodní objekty, které budou fotografovat svými mobilními telefony nebo fotoaparáty. To podporuje jejich pozorovací dovednosti a zároveň vytváří krásné vzpomínky.
 • 37) Botanický průzkum: Na stezce vyhledejte různé druhy rostlin a připravte si jednoduché botanické úkoly pro děti. Mohou například hledat určité druhy rostlin, sbírat listy nebo květy a pokusit se je identifikovat.
 • 38) Životní prostředí a recyklace: zařaďte na stezce ukázky dobrého životního prostředí a recyklace. Připravte stanoviště, kde budou děti vidět, jak správně třídit odpad, udržovat čisté prostředí a šetřit energii. Zároveň je to možnost jak upozornit na zachování čistého životního prostředí lesa. 
 • 39) Přírodní abeceda: Přiřaďte každému písmenu abecedy přírodní prvek (např. S - strom, B - bylina, H - hlemýžď) a vyzvěte děti, aby našly co nejvíce přírodních prvků odpovídajících abecedě.
 • 40) Závěrečný projekt: Když děti dorazí na konec stezky nechte je pracovat na závěrečném projektu, jako je tvorba přírodního deníku, výstava fotografií, prezentace nebo krátké divadelní představení inspirované jejich zážitky z trasy.

Doufáme, že vás tyto tipy inspirují při přípravě vaší stezky pro děti v přírodě. 

 Ať je každá stezka naplněna radostí, dobrodružstvím a nezapomenutelnými zážitky!

 

Všechny naše připravené stezky a bojovky si můžete prohlédnout a zakoupit v našem eshopu.